Chính sách thanh toán

1. Các hình thức thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau để thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website Bellamoda:

 • 1.1 Thanh toán trả trước: là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng, bao gồm:
  • (i) Mã giảm giá (Gift Code/Voucher);
  • (ii) Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa);
  • (iii) Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng.
 • 1.2 Thanh toán trả sau: là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng khi Bellamoda giao hàng, bao gồm:
  • (iv) Tiền mặt;

2. Chi tiết các hình thức thanh toán

2.1 Thanh toán trả trước:

2.1.1 Mã giảm giá:

– Số lần sử dụng tối đa cho 1 đơn hàng: 1 mã/lần

– Chi tiết: Mã giảm giá được tạo ra từ hệ thống online của Bellamoda

– Điều kiện để thanh toán được chấp nhận: Mã còn trong thời gian sử dụng và có giá trị thanh toán > 0

2.1.2 Thẻ ATM

– Số lần sử dụng tối đa cho 1 đơn hàng: 1 thẻ/lần

– Chi tiết: Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa của các ngân hàng trong nước phát hành có kết nối với cổng thanh toán hoặc được dùng để chuyển khoản tại cay ATM

– Điều kiện để thanh toán được chấp nhận: Để thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa, thẻ của khách hàng phải được đăng ký sử dụng tính năng thanh toán trực tuyến, hoặc ngân hàng điện tử của Ngân hàng hoặc giao dịch tại cây ATM. Giao dịch phải được ghi nhận thành công từ thông báo cấp phép thành công do hệ thống cổng thanh toán trả về (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ) hoặc khi hệ thống bên Bellamoda xác nhận từ nhân viên của Bellamoda.

2.1.3 Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng

– Số lần sử dụng tối đa cho 1 đơn hàng: 1 thẻ/lần

– Chi tiết: Thẻ tín dụng/ghi nợ/trả trước VISA, MasterCard, JCB, Union Pay, Amex của các Ngân hàng trong nước và nước ngoài phát hành

– Điều kiện để thanh toán được chấp nhận: Để thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa, thẻ của khách hàng phải được đăng ký sử dụng tính năng thanh toán trực tuyến, hoặc ngân hàng điện tử của Ngân hàng. Giao dịch phải được ghi nhận thành công từ thông báo cấp phép thành công do hệ thống cổng thanh toán trả về (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ) hoặc khi hệ thống bên Bellamoda xác nhận từ nhân viên của Bellamoda.

2.2 Thanh toán trả sau:

– Số lần sử dụng tối đa cho 1 đơn hàng: 1 lần

– Chi tiết: Thu tiền mặt khi giao hàng.

– Điều kiện để thanh toán được chấp nhận: Tiền Việt Nam Đồng thật và đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Quy định áp dụng thanh toán

3.1 Thanh toán trả trước:

 • Thanh toán trả trước được áp dụng cho tất cả khách hàng của Bellamoda sử dụng các hình thức thanh toán trả trước được chấp nhận.

3.2 Thanh toán trả sau:

 • (i) Thanh toán trả sau được áp dụng cho các khách hàng đã được định danh thông thường và định danh đặc biệt theo Chính sách định danh của Bellamoda, sử dụng các hình thức thanh toán trả sau được chấp nhận.
 • (ii) Thanh toán trả sau không được áp dụng cho các trường hợp sau:
  • Khách hàng định danh thông thường đặt đơn hàng giá trị trên 3 triệu đồng.
  • Khách hàng định danh thông thường đặt mua deal/chương trình giảm giá dịch vụ lớn hơn 3 triệu đồng.

3.3 Quy định kết hợp các hình thức thanh toán, thông tin tài khoản & các điều kiện khác:

Khách hàng chỉ có thể kết hợp Giftcode/Voucher với một trong các hình thức thanh toán còn lại nêu tại mục I.

Trong trường hợp chuyển hàng giao tiền mặt, nếu khách hàng không lấy hàng, khách hàng sẽ phải chịu phí chuyển hàng 1 chiều. Thông tin phí vận chuyển đó dược ghi trong phần đơn giao hàng

Danh sách tài khoản của Bellamoda:

1/ Ngân hàng ACB

Chủ tài khoản: Lê Thị Minh Ngân

Số tài khoản: 12096688

Chi nhánh Đông Đô – PGD Hà Đông

2/ Ngân hàng Vietcombank

Chủ tài khoản: Ngô Văn An

Số tài khoản: 0451000270585

Chi nhánh Thành Công – Hà Nội

3/ Ngân hàng BIDV

Chủ tài khoản: Ngô Văn An

Số tài khoản: 21510001408930

Chi nhánh Cầu Giấy – Hà Nội

4/ Ngân hàng Vietinbank

Chủ tài khoản: Ngô Văn An

Số tài khoản: 101001281304

Chi nhánh Hà Nội

5/  Ngân hàng Techcombank

Chủ tài khoản: Ngô Văn An

Số tài khoản: 19027758903016

Chi nhánh Hà Nội