Bước 1: Lựa chọn sản phẩm

Các bạn có thể vào từng danh mục sản phẩm để xem sản phẩm và lựa chọn sản phẩm mình yêu thích để mua bằng cách bấm vào hình ảnh sản phẩm mà các bạn nhìn thấy.Bước 2: Lựa chọn các thông số sản phẩm để đặt hàng

Sau khi lựa chọn sản phẩm, các bạn sẽ tới trang thông tin chi tiết của sản phẩm đó, các bạn lựa chọn các thuộc tính của sản phẩm để phù hợp với bạn nhất như màu sắc, size, số lượng sản phẩm các bạn muốn mua, sau đó bấm "Thêm vào giỏ hàng"Cửa sổ nhỏ sẽ mở ra để thông báo cho bạn biết nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng hay muốn thanh toán luôn.

Bạn có thể lựa chọn "Đến giỏ hàng" để tiếp tục bước tiếp theoBước 3: Thực hiện thanh toán

Sau khi vào "Giỏ hàng của bạn", bạn có thể thay đổi số lượng hàng muốn lấy rồi bấm "Cập nhật giỏ hàng của bạn" hoặc nếu bạn thấy số lượng cần mua đã chuẩn và đúng rồi, bạn hãy bấm nút "THANH TOÁN"Bước 4: Hoàn thiện đơn đặt hàng

Các bạn sẽ được đưa tới trang hoàn thiện để thanh toán. Tại trang này, các bạn điền thông tin vào các trường cần thiết như Số điện thoại, Địa chỉ, Tỉnh thành phố & quận huyện nơi giao hàng, các bạn có thể điền mã voucher khuyến mãi nếu có để được giảm giá, sau đó bấm nút "Tiếp tục hình thức thanh toán".Các bạn sẽ được chuyển sang trang lựa chọn hình thức thanh toán là trả tiền khi giao hàng (COD) hoặc chuyển khoản. Lựa chọn hình thức thanh toán bạn mong muốn rồi bấm nút "Hoàn thiện đơn hàng"Sau khi hoàn thiện đơn hàng, trang tóm tắt thông tin về đơn hàng của bạn xuất hiện như sau nghĩa là bạn đã hoàn thiện đặt hàng và sẽ có email gửi về xác nhận thông tin cho bạn.


Bước 1: Lựa chọn sản phẩm

Các bạn có thể vào từng danh mục sản phẩm để xem sản phẩm và lựa chọn sản phẩm mình yêu thích để mua bằng cách bấm vào hình ảnh sản phẩm mà các bạn nhìn thấy.Bước 2: Lựa chọn các thông số sản phẩm để đặt hàng

Sau khi lựa chọn sản phẩm, các bạn sẽ tới trang thông tin chi tiết của sản phẩm đó, các bạn lựa chọn các thuộc tính của sản phẩm để phù hợp với bạn nhất như màu sắc, size, số lượng sản phẩm các bạn muốn mua, sau đó bấm "Thêm vào giỏ hàng"Cửa sổ nhỏ sẽ mở ra để thông báo cho bạn biết nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng hay muốn thanh toán luôn.

Bạn có thể lựa chọn "Đến giỏ hàng" để tiếp tục bước tiếp theoBước 3: Thực hiện thanh toán

Sau khi vào "Giỏ hàng của bạn", bạn có thể thay đổi số lượng hàng muốn lấy rồi bấm "Cập nhật giỏ hàng của bạn" hoặc nếu bạn thấy số lượng cần mua đã chuẩn và đúng rồi, bạn hãy bấm nút "THANH TOÁN"Bước 4: Hoàn thiện đơn đặt hàng

Các bạn sẽ được đưa tới trang hoàn thiện để thanh toán. Tại trang này, các bạn điền thông tin vào các trường cần thiết như Số điện thoại, Địa chỉ, Tỉnh thành phố & quận huyện nơi giao hàng, các bạn có thể điền mã voucher khuyến mãi nếu có để được giảm giá, sau đó bấm nút "Tiếp tục hình thức thanh toán".Các bạn sẽ được chuyển sang trang lựa chọn hình thức thanh toán là trả tiền khi giao hàng (COD) hoặc chuyển khoản. Lựa chọn hình thức thanh toán bạn mong muốn rồi bấm nút "Hoàn thiện đơn hàng"Sau khi hoàn thiện đơn hàng, trang tóm tắt thông tin về đơn hàng của bạn xuất hiện như sau nghĩa là bạn đã hoàn thiện đặt hàng và sẽ có email gửi về xác nhận thông tin cho bạn.


http://www.sungroup-villageshalong.vn