Bước 1:

Truy cập vào website: https://bellamoda.com.vn

Trên góc phải màn hình sẽ có phần "ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN"Bấm vào nút "Đăng ký tài khoản" sẽ hiển thị ra trang điền thông tin để truy cập tài khoản.


Bước 2:

Điền các thông tin cần thiết như họ, tên và email, mật khẩu vào các trường cần thiết rồi bấm "TẠO MỘT TÀI KHOẢN"Khi hoàn tất bước trên, thì màn hình sau hiển thị thông tin của tài khoản là việc tạo tài khoản đã hoàn tất.Các bạn có thể tiếp tục quá trình mua hàng.

Tham khảo hướng dẫn mua hàng tại đây.

Bước 1:

Truy cập vào website: https://bellamoda.com.vn

Trên góc phải màn hình sẽ có phần "ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN"Bấm vào nút "Đăng ký tài khoản" sẽ hiển thị ra trang điền thông tin để truy cập tài khoản.


Bước 2:

Điền các thông tin cần thiết như họ, tên và email, mật khẩu vào các trường cần thiết rồi bấm "TẠO MỘT TÀI KHOẢN"Khi hoàn tất bước trên, thì màn hình sau hiển thị thông tin của tài khoản là việc tạo tài khoản đã hoàn tất.Các bạn có thể tiếp tục quá trình mua hàng.

Tham khảo hướng dẫn mua hàng tại đây.

http://www.sungroup-villageshalong.vn